Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir

Bilişsel Davranışçı Terapi; düşünce, duygu ve davranış etkileşimine odaklanmakta ve ruhsal rahatsızlık zincirinin en kritik bileşenleri olan düşünce ve davranışların yeniden yapılandırılmasını sağlayarak duygu değişimi ve ruhsal rahatsızlığın çözümlenmesini hedeflemektedir.

Bilişsel Davranışçı Terapi; süresi, ortak psikoterapi hedefleri, formulasyon ve tedavi planı ile belirlenen yapılandırılmış seanslardan oluşmaktadır. Pratik ve problem çözme odaklıdır. Psikolog ve danışanın terapötik ittifak ve ilişkisi zemininde ortak hedefler belirlenmekte ve somut ölçme-değerlendirme yöntemleri ile değişim süreci izlenmektedir.

Ruhsal sıkıntılar neden ve nasıl ortaya çıkar?

Bilişsel Davranışçı Terapiye göre, insanın kendisi ve çevresini algılamasını ve yorumlamalarını belirleyen, bilişsel yapıda yer alan beklenti ve inançları çarpıksa, yani gerçeği olduğu gibi yansıtmıyorsa veya işlevsel değilse kişi sorunlar yaşamaya başlar. Yaşanan sorunlar, geniş ölçüde yanlış sayıtlılar, inançlar, düşünceler ve kurallara bağlı olarak ortaya çıkan eksik veya hatalı değerlendirmelerle gerçekliğin çarpıtmasına bağlıdır. Yani kişileri rahatsız eden duygusal sıkıntılar, doğrudan olayların ve yaşananların kendisinden değil bunların algılanma ve değerlendirme biçiminden kaynaklanır.  Ruhsal sıkıntılara ve davranış sorunlarına yol açan düşünceler, bilgi işleme sürecindeki yanlılıkların, kör noktaların veya bilişsel eksikliklerin sonucu olarak kişinin karşısına çıkmakta ve psikoterapi ortamında bu düşünce hataları ile bilişsel disfonksiyonun onarımı hedeflenmektedir.

Bilişsel Davranışçı Terapi geçmişe mi odaklıdır?

Bilişsel Davranışçı Terapilerde, kişinin erken dönem yaşantılarının bugüne ve inançlarına etkisi anlaşılmak üzere ele alınmakla birlikte şimdi ve burada odaklı çalışmakta. Mevcut problem alanları, hatta terapi odasında yaşananlar terapi malzemesi olarak değerlendirilmekte ve süreç ‘’an’’ üzerinden ilerlemekte olup, psikolog-danışan ilişkisi birincil derecede önem taşımaktadır. Bilimsel verilere göre, doğru kurulan terapötik ilişki biçiminin başlı başına tedavide önemli derecede yapıcı bir etkisi vardır.

Bilişsel Davranışçı Terapi’nin amacı nedir?

Bilişsel Davranışçı Terapide; duygu, davranış ve düşünceler arasındaki bağlantıları saptamaya çalışarak, bireyin yaşantılarını daha gerçeğe uygun ve işlevsel biçimde yorumlamasını sağlayacak olan bilişsel halkayı, yeniden yapılandırmaya çalışır. Sorun doğuran anlamlandırma ve yorumlama biçimlerinin yerine, gerçeklikle daha uyumlu ve işlevsel olanları geliştirmek hedeflenir. Bu şekilde kişide mental esneklik, alternatif düşünme biçimi, davranış ve duygu düzenleme oluşumu sağlanmaya çalışılmakta, bu değişim ile kişinin yaşantısı, çevresi ve kendisi ile ilgili algılamalarını geri besleyen ve kendini büyüten bir olumlu yapılandırma ve gelişim döngüsüne girmesi hedeflendirmektedir. Bu amaçla, Bilişsel Davranışçı Terapilerde, kişinin düşünce ve davranış yapılandırması ile birlikte başa çıkma stratejileri, güvenlik ve kaçınma davranışları, problem çözme ve iletişim becerileri de ele alınır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın