Şunun için etiket arşivi: Koçluk

koc

Yaşam Koçu Kimdir ve Yaşam Koçluğu Nedir?

Günümüzde kişilerin hayatlarında karşılarına çıkan engellerle ve problemlerle baş etmek için profesyonel yardım arama eğilimleri sürekli giderek artmaktadır. Psikolojik danışmanlık, psikoterapi ve yaşam koçluğu genellikle aynı problemlere yönelik çalışmasa da insan hayatını daha kaliteli ve daha doyumlu hale getirmeye çalışmaları bakımından benzer yönleri bulunmaktadır.

Yaşam koçluğu normal şahısların hayatları ile ilgili önemli kararlar almalarına veya zorlu dönemeçlerden geçerken kişilerin doğru adımları atmalarına yardımcı olmak üzere planlanan profesyonel bir yardımdır.

Yaşam koçluğu; psikolojik problemi olmayan ve yaşamında normal davranışlar sergileyen kişilerin hedeflerine daha hızlı ve etkili ulaşmasına yardımcı olmak maksadıyla verilen profesyonel bir kişisel gelişim hizmetidir. Yaşam koçu olan kişi, Psikologların ya da Psikiyatrinin uzmanlık alanına giren anormal davranışlarla, psikolojik hastalıklarla ve psikolojik problemlerle ilgilenmez. Normal davranış sergileyen bireylerin hayatında nasıl daha başarılı olabileceğiyle ilgilenir. Tedavi edici değil, geliştiricidir.

Günümüz hayat koşulları hızlı değişimlere ayak uydurmamızı zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle insanlar iş hayatında ve özel yaşamlarında profesyonel desteğe ihtiyaç duyabilirler.

Yaşam Koçluğu kişisel hedeflerine ulaşmalarında insanlara bir yol haritası sunar. Alanlarında başarılı olmuş binlerce bireyin, hayatları boyunca elde ettikleri deneyimleri(tecrübeleri) danışanlara aktarır. Bu deneyimlerin ortak özelliklerini araştırır ve bireylerin kullanabilecekleri mantıklı stratejiler haline çevirir.
Yaşam Koçluğu iki genel başlık altında toplanabilir:

 • Mesleki Yaşam Koçluğu (İş dünyası, Spor, Sanat, Siyaset)
 • Kişisel Yaşam Koçluğu ( Motivasyon, İletişim, İlişkiler, Farkındalık Kazanma)

 Kimler (yaşam koçu) başvurabilir?

Bir başkasının tasarladığı veya başkaları tarafından uygun görülen bir hayatı yaşadığını hisseden ve kendi hayatı ile ilgili kontrolü eline almak isteyen,
Hayat hedeflerini net olarak tanımlayamamış ya da hedef belirlediği halde onlara ulaşmak için gerekli inanç, cesaret, strateji, motivasyon ve desteğe sahip olmayanlar,

Kendi belirlediği hedeflere ulaştığı halde tatmin olamamış veya boşluk duygusu hissedenler,
Hayatı ile ilgili önemli kararlar almak durumunda olan ve kendisini bu konuda yetersiz olarak algılayanlar,
Hayatında değişime ve gelişmeye açık ve istekli olanlar yaşam koçluğu hizmetinden yararlanabilirler.

 Yaşam Koçluğu’nun amaçlarını şöyle sıralayabiliriz;

 • kişisel vizyon ve hedefler belirlemek,
 • kişilerin daha iyi hedefler belirlemelerine ve hedeflerine daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olmak,
 • kişilerin yaşamlarını, değerleri ve öncelikleri çevresinde konumlandırabilmelerini sağlamak,
 • kişilerin yaşamlarında önemli değişiklikler yapmalarına ve kararlar vermelerine yardımcı olmak,
 • kişilerin sevdikleri bir yaşamı tasarlamaları ve yaşayabilmeleri konusunda onlara destek vermek,
 • kişilerin kariyerlerinde ve işlerinde öne geçmelerine yardımcı olmak,
 • kişilerin daha iyi kararlar vermelerini sağlamak,
 • kişilerin ilişkilerini geliştirmek,
 • kişilerin yaşamlarındaki stresi azaltmak,
 • kişilerin daha etkin bir yönetici ya da işadamı / kadını olmalarına katkıda bulunmak.

Yaşam koçluğu normal insanlara yönelik olmakla birlikte, normal ve anormal arasında genellikle ince bir çizgi olduğundan, kişinin davranış veya düşünüş biçiminin bu sınırda bulunduğu durumlarda kişinin durumunu ayırt edebilmek için psikolojik bozukluklar konusunda bilgi sahibi olan psikologların yaşam koçluğu hizmetini vermeleri daha uygundur. Çünkü Psikolog, bireyin psikolojik açıdan normal olduğu durumlarda yaşam koçluğu hizmetini verebilir, psikolojik sorunları olduğu durumlarda ise danışmanlık ya da terapi uygulayabilir. Normal veya anormal sınırını bilen ve psikolojik sorunları olan insanları tespit edebilen kişinin psikoloji alanında eğitim almış olması gerekmektedir.
Yaşam koçluğunun terapiden farkı bir psikolojik bozukluğu tedavi etmeye çalışmamasıdır. Kişinin iş yaşamında, özel hayatında daha etkin olmasını sağlamaktır. Fakat tedavi edilmesi gereken bir durum varsa sadece yaşam koçluğu değil aynı zamanda psikoterapinin de uygulanması gerekir.
Yaşam koçluğu için başvuran bireylerin en önemli ortak özelliği genellikle başarı motivasyonu yüksek ve yaşamını daha iyi yönetme konusunda oldukca istekli kişiler olmaları.

Koçlukta önemli olan ilkeler şunlardır :

382Herkes gerekli olan yeteneklere sahiptir ve bunları geliştirebilir. İnsanlar o an için yapabilecekleri en iyi seçimi yaparlar. İnsan eylem amaçlıdır. Anlamak istiyorsanız eyleme geçmelisiniz.Harekete geçmeden biliyor sayılmayız,bilmek için anlamak gerek.

Bütün bu NLP hususları koçlukta birebir uygulanabilir niteliktedir; çünkü koçluk da kolay ve pratik teknikler gerektirir ve NLP bu ihtiyacı fazlasıyla karşılar. Koç bireylerin kendilerini keşfetmelerine, problemlerini çözmelerine ve fırsatları değerlendirmelerine yardımcı olan kişidir.

Sizi yönlendirmek ya da sorularınıza yanıt vermek yerine, sorular sorarak sizin yanıtları bulmanıza yardımcı olur. Yaşamdan ne istediğinizi ve önceliklerinizi belirlemenize, hedefler koymanıza ve bunlara nasıl ulaşacağınızı görmenize yardımcı olur… Bunu yaparken çözüme odaklı bir biçimde çalışır ve geçmişe takılıp kalmaz. Koçluk yan yana yapılan yolculuktur.

Yaşam Koçu; İşinden başını kaldıramamaktan, yakınlarına ve kendine vakit ayıramamaktan yakınan ya da hayatta ne yapmak ve ne olmak istedikleri konusunda belirsizlik yaşayan kişilerin yaşamlarını dengeleyen ve yaşamlarına anlam kazandıran kişidir. Bunun sonucunda bireyler, yaşam kalitelerini artırmak için ulaşmak istedikleri hedefleri ve bunun için hangi becerilere ihtiyaç duydukları belirler, hazırlanan eylem planı ile pozitif enerji aldıkları aktivitelerle diğer sorumluluklarını entegre etmeyi başarırlar.Kişi olduğu yerden olmak istediği yere geldiği zaman koç hayatından çıkar.Koçun kişinin hayatındaki rolü bitmiş olur ve hayatında olumlu değişiklerle yoluna devam eder.

• Kendi yaşamlarının lideri olurlar.

• Vizyon, misyon ve kişisel hedeflerini tanımlarlar.

• Bu hedeflere ulaşmak için gerekli becerileri kazanırlar.

• Yaşamdan aldıkları manevi tatmin artar.

• Aynı zamanda sorumluluklarını da yerine getirerek daha verimli bir yaşam sürerler.

• Çevreleri ile ilişkileri olumlu yönde gelişir.

• Özel ve profesyonel yaşamları arasındaki dengeyi sağlarlar.

• Ertelemeyi bırakırlar, eyleme geçerler.

• Öz disiplin sağlarlar.

• Kaynaklarını daha etkin kullanırlar.

• İkili ilişkilerde kendilerine mutluluk dolu yaşantının kapılarını açabilirler.

Kısacası yaşam koçu elinizdeki kartları alıp, o eli en iyi şekilde oynamanıza, kimi zaman oyunun kurallarını değiştirmenize veya daha iyi bir oyun bulmanıza yardım eder.

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.

Sevgiyle kalın…

(Alıntıdır)Nihal Sivaslı