Pasif Agresif Kişilik Bozukluğu

Pasif Agresif Kişilik Bozukluğu Özellikleri;

Pasif Agresif Kişilik Bozukluğu2-Kızgınlık, alınganlık, pişmanlık duyguları yaşarlar.

-Sorunlarla, kişilerle yüzleşmekten kaçarlar.

-Kızgınlıklarını, kırgınlıklarını direkt ifade etmek yerine dolaylı yolları tercih ederler.

-Her an hayal kırıklığına uğrayabilecekleri kaygısı taşırlar. Kendilerini çaresiz hissederler.

-Kendisini değersiz hissederler. Değerinin verilmediğini, haksızlığa uğradığını, yanlış anlaşıldığını, şanssız olduğunu düşünürler.

-İşler istediği gibi gitmediğinde öfke yaşarlar. Somurturlar, kızarlar, muhalif olurlar.

-İşbirliği içine girmezler.

-Bağımlı özellikler gösterirler.

-Otorite figürü tarafından verilen işleri erteleme, unutma vb. şeklinde davranışlar görülür.

-Otoriteyi sürekli eleştirme ve küçümsemeye çalışabilir.

-Saldırgan ve öfkeli davranışlarda bulunurken bir taraftan da pişmanlık duyarlar.

– Çoğunlukla kendilerini bezgin ve yorgun hissederler.

– Gelecek ile ilgili kaygıları vardır. Gelecek ile ilgili sürekli olumsuz düşünceleri vardır.

Pasif Agresif Kişilik Ve Çocukluk Dönemi Deneyimleri

Yapılan çalışmalarda, bu kişilerin çocukluklarında aileleri tarafından ihmal edildiği, ailelerinin kararsız davranışlarına maruz kaldığına yönelik bulgular vardır. Böylelikle yaşanılan kızgınlık duygusunu ifade edememekte, kızgınlık duygusu büyümektedir.

İnsanlara kızgınlıklarını ifade etmek için dolaylı yolları tercih ederler. Örneğin, yöneticisi bir şey yapmasını istediğinde bu işi erteler, yanlış yapar ya da dosya sürekli önünde açık durur. Ancak, o başka işlerle ilgilenebilir.

Olumsuzlukları, sorunları dışsallaştırma eğilimi gösterirler. Bu nedenle sorunlarla başa çıkmaya çalışmaz, sorunlarının başkalarından kaynaklandığını düşünürler. Bir taraftan bağımlı özellikler gösterirken bir taraftan da girişimcilik arasında kararsızlık yaşarlar.

Tedavi

Kişinin duygu, düşünce, davranış ve alışkanlıklarını değiştirmek için uzun süreli psikoterapi programı uygulanmalıdır. Terapide, kökleşmiş davranışlar, olaylara yaklaşım ve bakış açıları, ilişki dinamikleri ele alınır. Kişinin tedaviye gönüllü olarak gelmesi, çaba sarf etmesi, sorunların sorumluluğunu üstlenmesi durumunda iyileşme süreci biraz daha kısa zaman

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın