Şunun için etiket arşivi: kitaplar

Gün Yayıncılık anne-bebek kitaplarına ufak bir mola verip, eski göz ağrısı kişisel gelişim kitapları konusunda yeni bir kitap yayımlamış. Aslında kitap yayın evi için yeni… Zira “EFT ile iyileşin iyileştirin” adlı yeni çalışmaları aslen daha önce 3 baskı yapan Dr.Bülent Uran’ın bir süredir aranan kitabının 4.baskısı. Burada bir açıklama yapma ihtiyacı duydum. EFT ne demek merak edenler olabilir. “Duygusal Özgürleşme Teknikleri”nin İngilizce karşılığının (Emotional Freedom Techniques) baş harflerinden oluşan bir kısaltma EFT.

Uran’ın daha önce yayımlanmış iki kitabı (Geçmişin Hipnozunu Bozmak ve Hipnozun Kitabı) daha var. Sanıyorum zaman içinde Gün Yayıncılık bu eserleri de kataloğuna ekleyecek.

Kitabının basın bülteni bakın nasıl anlatıyor eseri:

Duygular, bir şekilde bedende bozuk bir enerji olarak biriktiği için enerji kanalları tıkanmaktadır. EFT, duyguları boşaltmak için uyguladığımız bir tekniktir. Enerji kanalları olumsuz enerjiden arınınca zihin-beden yeniden düzgün çalışmaya ve işlemeye başlar. Bu açıdan EFT hızlı ve etkin sonuç veren bir tekniktir. Bu kitabın amacı, kişilerde olumlu değişimler yaratmak için olumsuz duygularından kurtulmalarını kolaylaştırmaktır. EFT bedende birikmiş duyguları temizleme aracıdır. Bu nedenle duyguların ne olduğunu, bedende nasıl işlediğini anlamadan yapılacak EFT çalışmalarının verimi düşük ve etkisiz olacaktır.

İyi hissetmeyi sağlamak, düşünce düzeyinde olmaz. Duyguları hissederek ve boşaltarak olur. Hislerinize saygı gösterin. Onlar size sorunu çözmek için gerekli olanları söyleyecektir.

*Birikmiş duyguların enerji, kanallarımızı tıkadığını ve bu birikmiş duyguların, bu gün yaşadığımız sorunları yarattığını, aynı zamanda bu duyguların, problemlerimizin hem nedeni, hem de bizi çözüme götürecek işaretler olduğunu anladığımızda, duygularımızın bedensel hislerimizle bağlantısını kurduğumuzda, olumsuz duyguları boşaltmak daha kolay ve etkili olacaktır.

Bu kitabı okurken; duygularınıza saygı gösterin ve onları hissedin.

*Bu kitap derin psikolojik çözümlemeler arayanlar için değildir.

*Bu kitap kendisini çevrenin bir uzantısı gibi görenler için değildir.

*Bu kitap “her koşulda iyi hissetmeye hakkım var” diyenler içindir.

“Sadece kendi üzerimde çalışarak bunu neden sağlamayayım?” diye sorabilenler içindir.

Nasıl ilginç değil mi? Hepimizin dillendirmeden, itiraf etmeden içimize attığımız duygularımız, ruhen ve bedenen karşılaştığımız zorlukların, hastalıkların sebebi olabiliyor. EFT tekniği ve dolayısıyla bu kitap, bizlere bedenimizde biriken kötü enerjilerden nasıl kurtulacağımız konusunda yol gösterici bir kaynak olarak bir göz atılmayı hak ediyor.

Dr.Bülent URAN 

ozgurlugunbasdonmesiDüşünce ile duyguyu buluşturan, akla ve kalbe aynı anda dokunan denemeleriyle tanıdığımız Kemal Sayar, Özgürlüğün Baş Dönmesi’nde bu kez makaleleriyle çıkıyor okuyucunun karşısına. Benliğin dönüşümü, küreselleşme, siberalan, kaos kuramı derken yaşadığımız çağı irdeleyen ve yaşadığımız çağda gerçekleşen dönüşümleri anlamamızı kolaylaştıran derinlikli tahliller sunuyor. Sayar’a göre ‘narsisizm kültürü’nün hakimiyet kurduğu bir çağdır yaşadığımız çağ. Çağlar boyu özgürlük için savaşım veren birey, şimdi de “özgürlüğün baş dönmesi”ni yaşamaktadır. Kapitalizm ciddi bir kültürel ve psikolojik yıkıma yol açmış, kendimize yardım etme ya da kendimizi terbiye etme yetilerimizi yok etmiş, büyümek ve olgunluğa erişmek giderek daha müşkül bir hâl almıştır. Özgürlüğün Baş Dönmesi, bu açmazı çözümleme ve bir çözüm bulma yolunda mütevazı bir katkı sunma çabasındadır.