Yaşam Koçluğu:

koc

Yaşam Koçu Kimdir ve Yaşam Koçluğu Nedir?

Günümüzde kişilerin hayatlarında karşılarına çıkan engellerle ve problemlerle baş etmek için profesyonel yardım arama eğilimleri sürekli giderek artmaktadır. Psikolojik danışmanlık, psikoterapi ve yaşam koçluğu genellikle aynı problemlere yönelik çalışmasa da insan hayatını daha kaliteli ve daha doyumlu hale getirmeye çalışmaları bakımından benzer yönleri bulunmaktadır.

Yaşam koçluğu normal şahısların hayatları ile ilgili önemli kararlar almalarına veya zorlu dönemeçlerden geçerken kişilerin doğru adımları atmalarına yardımcı olmak üzere planlanan profesyonel bir yardımdır.

Yaşam koçluğu; psikolojik problemi olmayan ve yaşamında normal davranışlar sergileyen kişilerin hedeflerine daha hızlı ve etkili ulaşmasına yardımcı olmak maksadıyla verilen profesyonel bir kişisel gelişim hizmetidir. Yaşam koçu olan kişi, Psikologların ya da Psikiyatrinin uzmanlık alanına giren anormal davranışlarla, psikolojik hastalıklarla ve psikolojik problemlerle ilgilenmez. Normal davranış sergileyen bireylerin hayatında nasıl daha başarılı olabileceğiyle ilgilenir. Tedavi edici değil, geliştiricidir.

Günümüz hayat koşulları hızlı değişimlere ayak uydurmamızı zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle insanlar iş hayatında ve özel yaşamlarında profesyonel desteğe ihtiyaç duyabilirler.

Yaşam Koçluğu kişisel hedeflerine ulaşmalarında insanlara bir yol haritası sunar. Alanlarında başarılı olmuş binlerce bireyin, hayatları boyunca elde ettikleri deneyimleri(tecrübeleri) danışanlara aktarır. Bu deneyimlerin ortak özelliklerini araştırır ve bireylerin kullanabilecekleri mantıklı stratejiler haline çevirir.
Yaşam Koçluğu iki genel başlık altında toplanabilir:

 • Mesleki Yaşam Koçluğu (İş dünyası, Spor, Sanat, Siyaset)
 • Kişisel Yaşam Koçluğu ( Motivasyon, İletişim, İlişkiler, Farkındalık Kazanma)

 Kimler (yaşam koçu) başvurabilir?

Bir başkasının tasarladığı veya başkaları tarafından uygun görülen bir hayatı yaşadığını hisseden ve kendi hayatı ile ilgili kontrolü eline almak isteyen,
Hayat hedeflerini net olarak tanımlayamamış ya da hedef belirlediği halde onlara ulaşmak için gerekli inanç, cesaret, strateji, motivasyon ve desteğe sahip olmayanlar,

Kendi belirlediği hedeflere ulaştığı halde tatmin olamamış veya boşluk duygusu hissedenler,
Hayatı ile ilgili önemli kararlar almak durumunda olan ve kendisini bu konuda yetersiz olarak algılayanlar,
Hayatında değişime ve gelişmeye açık ve istekli olanlar yaşam koçluğu hizmetinden yararlanabilirler.

 Yaşam Koçluğu’nun amaçlarını şöyle sıralayabiliriz;

 • kişisel vizyon ve hedefler belirlemek,
 • kişilerin daha iyi hedefler belirlemelerine ve hedeflerine daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olmak,
 • kişilerin yaşamlarını, değerleri ve öncelikleri çevresinde konumlandırabilmelerini sağlamak,
 • kişilerin yaşamlarında önemli değişiklikler yapmalarına ve kararlar vermelerine yardımcı olmak,
 • kişilerin sevdikleri bir yaşamı tasarlamaları ve yaşayabilmeleri konusunda onlara destek vermek,
 • kişilerin kariyerlerinde ve işlerinde öne geçmelerine yardımcı olmak,
 • kişilerin daha iyi kararlar vermelerini sağlamak,
 • kişilerin ilişkilerini geliştirmek,
 • kişilerin yaşamlarındaki stresi azaltmak,
 • kişilerin daha etkin bir yönetici ya da işadamı / kadını olmalarına katkıda bulunmak.

Yaşam koçluğu normal insanlara yönelik olmakla birlikte, normal ve anormal arasında genellikle ince bir çizgi olduğundan, kişinin davranış veya düşünüş biçiminin bu sınırda bulunduğu durumlarda kişinin durumunu ayırt edebilmek için psikolojik bozukluklar konusunda bilgi sahibi olan psikologların yaşam koçluğu hizmetini vermeleri daha uygundur. Çünkü Psikolog, bireyin psikolojik açıdan normal olduğu durumlarda yaşam koçluğu hizmetini verebilir, psikolojik sorunları olduğu durumlarda ise danışmanlık ya da terapi uygulayabilir. Normal veya anormal sınırını bilen ve psikolojik sorunları olan insanları tespit edebilen kişinin psikoloji alanında eğitim almış olması gerekmektedir.
Yaşam koçluğunun terapiden farkı bir psikolojik bozukluğu tedavi etmeye çalışmamasıdır. Kişinin iş yaşamında, özel hayatında daha etkin olmasını sağlamaktır. Fakat tedavi edilmesi gereken bir durum varsa sadece yaşam koçluğu değil aynı zamanda psikoterapinin de uygulanması gerekir.
Yaşam koçluğu için başvuran bireylerin en önemli ortak özelliği genellikle başarı motivasyonu yüksek ve yaşamını daha iyi yönetme konusunda oldukca istekli kişiler olmaları.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın