Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Terapiler, düşünceler, duyguların ve davranışların arasındaki etkileşime vurgu yapar. Terapinin odağında düşünceler yer alır. Olayların tek başına bir gücü olmadığı vurgulanırken olayları nasıl yorumladığımızın duygularımızı ve davranışlarımızı nasıl etkilediği üzerinde durulur. Düşünceler belirlenir ve işlevselliği bozan düşünceler yerine alternatif düşünceler belirlenir.

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ise bilişsel kısmı ile yetinmez davranışa yönelik müdahaleler içerir. Diğer bir deyişle düşünceler davranışta oluşturulan değişiklikler ile eş zamanlı olarak değiştirilmiş olur. Bunun sebebi ise davranıştaki değişikliğin yukarıda bahsedilen döngüyü en hızlı kıran müdahale çeşidi olmasıdır. BDT’deki bu eş zamanlı işleyiş sayesinde hızla ve etkin bir biçimde ilerler. BDT’nin düşünce ve davranışla aynı anda çalışıldığı bu yapısı, başka terapi yaklaşımlarına oranla daha az zamanda sonuç alınabilmesinin başlıca sebebi olarak görülebilir.

BDT’nin öne çıkmasını sağlayan özelliklerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir:
• Danışan terapide aktiftir. Terapinin seyrinde bizzat kendisi başrol oynar. Bir yandan kararlar alırken, bir yandan davranışsal değişikliklerle harekete geçer. Kendisi için belirlenmiş bir terapi planına ayak durdurmak yerine, bu planı terapisti ile beraber yapar.
• Sadece bireysel terapide değil, aile, çift ve çocuk terapilerinde de uygulanan etkin versiyonları mevcuttur.
• Şimdiki zamana odaklıdır. Kişinin geçmişi terapi açısından çok değerli bir kaynak teşkil etse de terapinin odağı “şu an”dadır.

bdt

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın